رمضان، ماه مهربان


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

رمضان، ماه مهربان

30,801,000
تومان از 200,000,000 جمع آوری شده است.

15.40%
باقی مانده 169,199,000 تومان

پروردگار مهر درهای رحمت را گشوده است. در باران بهار و مهر رمضان گوشه ای از مهر پرودگار را به دل راه دهیم و زینت بخش سفره های کودکان سرزمینمان باشیم. شما هم می توانید با پرداخت مبلغی سفره های کودکان را رنگین و چهره هایشان را خندان کنید.شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.