نوروز به مهر تو


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

نوروز به مهر تو

1,041,000
تومان از 400,000,000 جمع آوری شده است.

0.26%
باقی مانده 398,959,000 تومان

نوروز برای همه ما یادآور نو شدن و پذیرایی از بهار است، با لباس های نو و شیرینی و ... کودکان بسیاری در سراسر ایران طعم نوروز را نخواهند چشید اگر ما به فکر نباشیم. نوروز امسال به مهر تو نوروز می شودشما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.