کمک های جمعی


در اینجا مواردی که برای کمک های جمعی قرار گرفته است را مشاهده می نمایید و می توانید پس از مشاهده جزییات آنها، در هر یک سهیم باشید.

رمضان، ماه مهربان

پروردگار مهر درهای رحمت را گشوده است. در باران بهار و مهر رمضان گوشه ای از مهر پرودگار را به دل راه…

  • برآورد کل: 200,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 44,956,000
44,956,000

حمایت از فعالیت های به مهربانی

همه می دانیم در سرزمین ما کودکان بسیاری هستند که استعداد آنها به علت انواع محرومیت هاو عقب ماندگی ها در مسیر…

  • برآورد کل: 3,000,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 1,090,000
1,090,000

کمک مالی به "به مهربانی"

شما می توانید در جهت توسعه اهداف به مهربانی، با پرداخت هر میزان که مایلید به موسسه یاری رسانده و در هدف والای به مهربانی سهیم باشید.

  • برآورد کل: -

  • مجموع واریزی های مردمی: -