کمک های جمعی


در اینجا مواردی که برای کمک های جمعی قرار گرفته است را مشاهده می نمایید و می توانید پس از مشاهده جزییات آنها، در هر یک سهیم باشید.

نوروز به مهر تو

نوروز برای همه ما یادآور نو شدن و پذیرایی از بهار است، با لباس های نو و شیرینی و ... کودکان بسیاری…

  • برآورد کل: 400,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 231,041,000
231,041,000

کمپین سبد کالا ۲۰۰۰ دانش آموز

هفت سین من سبزی دستان توست وقتی که مهربانی می کاری در آستانه سال نو سفره های خالی منتظر رویش دانه های…

  • برآورد کل: 200,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 200,000,000
200,000,000

کمک مالی به "به مهربانی"

شما می توانید در جهت توسعه اهداف به مهربانی، با پرداخت هر میزان که مایلید به موسسه یاری رسانده و در هدف والای به مهربانی سهیم باشید.

  • برآورد کل: -

  • مجموع واریزی های مردمی: -