اینجا میدان جنگ است، می‌توانیم گلخانه‌اش کنیم؟

همه چیز وقتی شروع می‌شود که شروع به دیدن می‌کنیم٬ قبل از آن همه‌ی ما در ماشین‌ها و پشت پنجره خانه‌هایمان ارامش داریم٬ چای مان را می‌نوشیم و به درگیری‌های خانوادگی و کاری‌مان فکر می‌کنیم٬ اما دیدن٬ چراغی که روشن می‌شود و دیگر نمی‌شود خاموشش کرد٬ این آرامش را به هم می‌زند٬ شب یک باره

معرفی دانش آموز در سامانه به مهربانی

مهمترین عنصر در استمرار فعالیت های به مهربانی و گسترش آن، وجود افرادی است که در شناسایی و معرفی دانش آموزان مستعد از تمام نقاط کشور سهیم می شوند.

بانی ما باشید

بانی، نیکوکاری است که در تامین هزینه های جاری موسسه، احداث شعب جدید، کمک های معیشتی به دانش آموزان و کمپین های دوره ای تامین کالا و خدمات مشارکت می نماید. در واقع ما را در استمرار و توسعه فعالیت ها یاری می نماید.

حامی ما باشید

   حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد. این مبلغ بر اساس متغیرهایی چون مقطع تحصیلی، معدل و امتیازات حاصل از دستاوردهای علمی، آموزشی، فرهنگی و … آنها تعیین می شود. این مبلغ بین دانش اموزان و حتی برای خود