به مهربانی سامانه آنلاین حمایت از تحصیل

به مهربانی ظرفیتی فوق العاده برای حمایت از دانش آموزان در خطر ترک تحصیل ایجاد کرده است. موسسه دارالاکرام که بیش از ۱۶ سال است در حوزه حمایت از تحصیل کودکان با توجه به کرامت ذاتی انسان ها فعالیت می نماید و  بیش از  ۲۰۰۰ دانش آموز را تحت پوشش دارد با راه اندازی سامانه

کسب و کار اجتماعی چه هست و چه نیست؟

برای اینکه ساختار کاپیتالیسم(سرمایه داری) را کامل کنیم، باید نوع جدیدی از تجارت را به جهان معرفی نماییم؛ نوعی که بر پایه طبیعت چندبعدی بشر است. این نوع جدید تجارت را کسب و کار اجتماعی نام می دهیم.

معرفی کتاب “جهانی بدون فقر”

محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است. وی که در یکی از روستاهای بنگلادش متولد شد، پس از اتمام مقطع دبیرستان، وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه داکا می‌شود و لیسانس و فوق لیسانس خود را از این دانشگاه اخذ می‌کند.

توانمندسازی-مادران جهرم

از آنجا که گروه هدف موسسه دارالاکرام دانش آموزان مستعدی هستند که به دلیل نداشتن سرپرست موثر وارد چرخه فقر شده و محرومیت اقتصادی آنها را در معرض ترک تحصیل قرار داده است، توانمندسازی این دانش آموزان و خانواده های آنها بسیار مورد اهمیت است.

کاهش فقر و نقش مشارکت اجتماعی

ناکارآمدی برنامه‌های توسعه که فقط رشد اقتصادی جوامع را مدنظر داشتند و در پی آن رشد فقر در جهان، تخریب محیط زیست و افزایش نابرابری‌های اجتماعی نظریه‌پردازان توسعه را متوجه گونه‌ای دیگر از توسعه با عنوان توسعۀ پایدار کرد که این جنبه‌های مغفول مانده در برنامه‌های پیشین توسعه را مدنظر قرار می‌داد.

شکاف جنسیتی و زنانه شدن فقر

طبق مطالعات انجام شده در فاصله سال های۸۵ تا ۹۴، ایران روند نزولی شدیدی را در زمینه شکاف جنسیتی تجربه کرده است. به عبارت دیگر در تمامی زمینه های اقتصاد، آموزش، بهداشت و سیاست، زنان موقعیت ضعیف تری را اشغال کرده اند.