به مهربانی با استفاده از روش های خاص علمی و تشویقی مبلغی را به عنوان بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان معین می نماید. این مبلغ حاصل محاسباتی بر مبنای پایه تحصیلی، معدل و دستاوردهای آنها در زمینه های مختلف تحصیلی، فرهنگی، ورزشی، هنری و … است. بنابراین بورسیه دانش آموزان و دانشجویان به نسبت فعالیت های آنها با یکدیگر متفاوت است ضمن انکه ممکن است بورسیه هر ماه دانش اموز با ماه قبل متفاوت باشد.