دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 73 تا 90 از 249 دانش آموز

سید متین


هفتم متوسطه

معدل 14.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مجتبی


دهم متوسطه

معدل 17.11

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هشتم متوسطه

معدل 13.86

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 15.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


دهم متوسطه

معدل 13.59

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حبیب


هشتم متوسطه

معدل 17.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


نهم متوسطه

معدل 15.12

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


ترم ششم دانشگاه

معدل 17.68

225 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ترم چهارم دانشگاه

معدل 14.21

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هفتم متوسطه

معدل 19.5

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 17.08

129 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


سوم دبستان

معدل 18.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


یازدهم

معدل 14.01

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


دهم متوسطه

معدل 6.56

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دهم متوسطه

معدل 17.3

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 73 تا 90 از 249 دانش آموز