دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 73 تا 90 از 144 دانش آموز

ستایش


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تبسم


پنجم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهشید


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساناز


یازدهم

معدل 19.84

187 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سپیده


یازدهم

معدل 15.78

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیررضا


هشتم متوسطه

معدل 15.5

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


چهارم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلی


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیس


نهم متوسطه

معدل 16.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رامین


نهم متوسطه

معدل 16.29

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


سوم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 19

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.43

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صدیقه


نهم متوسطه

معدل 14.29

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


پنجم دبستان

معدل 16

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


ششم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 73 تا 90 از 144 دانش آموز