دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 229 دانش آموز

بیتا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.71

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


هشتم متوسطه

معدل 19.86

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 17.81

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارف


نهم متوسطه

معدل 11.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 15.65

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هفتم متوسطه

معدل 19.5

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


نهم متوسطه

معدل 17.9

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 17.08

129 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

161 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ترم دوم دانشگاه

معدل 15.22

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دهم متوسطه

معدل 17.3

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 15.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 229 دانش آموز