دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 189 دانش آموز

صفورا


هشتم متوسطه

معدل 18.76

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


هفتم متوسطه

معدل 18.14

108 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


چهارم دبستان

معدل 19.5

104 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 14

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد ماهان


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طیبه


یازدهم

معدل 18.59

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


دهم متوسطه

معدل 16.6

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


سوم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


چهارم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.5

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


اول دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


اول دبستان

معدل 17

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


پنجم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 189 دانش آموز