دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 222 دانش آموز

فاطمه


یازدهم

معدل 14.08

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 12.6

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


دهم متوسطه

معدل 16.25

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


ترم ششم دانشگاه

معدل 5

116 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


ترم پنجم دانشگاه

معدل 14.17

126 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالخالق


یازدهم

معدل 18.37

110 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


چهارم دبستان

معدل 18

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عمران


دوم دبستان

معدل 18.25

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


هفتم متوسطه

معدل 12.86

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


اول دبستان

معدل 20

95 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هفتم متوسطه

معدل 13.21

94 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ششم دبستان

معدل 18

88 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هشتم متوسطه

معدل 19.93

136 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


نهم متوسطه

معدل 18

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داود


نهم متوسطه

معدل 16

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 222 دانش آموز