دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 217 تا 229 از 229 دانش آموز

مبین


سوم دبستان

معدل 16

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 16.89

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


دهم متوسطه

معدل 16.59

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نجمه


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


هشتم متوسطه

معدل 19.93

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 19.79

149 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


سوم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


دهم متوسطه

معدل 16.6

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تبسم


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 217 تا 229 از 229 دانش آموز