دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 212 دانش آموز

عاطفه


سوم دبستان

معدل 19.5

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبیرستان

معدل 14.28

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 10

44 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


پنجم دبستان

معدل 17

50 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


چهارم دبستان

معدل 20

69 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 13.76

88 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 12.6

102 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


ترم ششم دانشگاه

معدل 5

133 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دوم دبستان

معدل 20

95 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


دهم متوسطه

معدل 17.05

118 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دهم متوسطه

معدل 14.78

131 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

176 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیکا


یازدهم

معدل 14.46

131 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هشتم متوسطه

معدل 19.93

155 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 14

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حبیب


هشتم متوسطه

معدل 17.14

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 15.21

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هشتم متوسطه

معدل 13.86

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 212 دانش آموز