دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 189 دانش آموز

امیرعلی


سوم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 18.36

25 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


هفتم متوسطه

معدل 19.68

59 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


اول دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


نهم متوسطه

معدل 17.9

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمد یوسف


چهارم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


دوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 17.25

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

103 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهمن


دهم متوسطه

معدل 18

89 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آناهیتا


دهم متوسطه

معدل 18.47

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلی


پنجم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


اول دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تاج گل


نهم متوسطه

معدل 17.5

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 16

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 189 دانش آموز