دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 249 دانش آموز

مهدیه


هشتم متوسطه

معدل 14.69

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمان


یازدهم

معدل 14

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساحل


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.18

37 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


دوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هادی


چهارم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


سوم دبستان

معدل 19.5

46 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


پنجم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


هفتم متوسطه

معدل 19.07

68 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تاج گل


نهم متوسطه

معدل 17.5

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمد یوسف


چهارم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 17.25

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


دوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


پنجم دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسین


چهارم دبستان

معدل 18.5

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

103 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


چهارم دبستان

معدل 19.5

69 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 249 دانش آموز