دستاورد های "به مهربانی" تا کنون :

92

دانش آموز منتظر بورسیه

482

مددکار

2057

حامی

2012

دانش آموز بورسیه شده

چگونه می توان در هدف های "به مهربانی" سهیم شد ؟

حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد. [بیشتر بدانیم...]

همیار معتمد، نیکوکاری است که بخشی از وقت و مهارت خود را به صورت داوطلبانه برای توسعه مهربانی اختصاص می دهد. [بیشتر بدانیم...]

مددکار، نیکوکاری است با تجربه مددکاری که نظارت، پشتیبانی معنوی و همراهی با دانش آموز را به صورت مستمر برعهده می گیرد. [بیشتر بدانیم...]

مزیت های "به مهربانی"

رفع دغدغه های فرد نیکوکار

سامانه "به مهر بانی" با ایجاد زمینه مناسب جهت انتخاب واجد شرایط ترین دانش آموزان، ایجاد شفافیت مالی به صورت صد در صدی و همچنین سرعت عمل در انتخاب و پذیرش دانش آموز مورد نظر خود(در کمتر از 3 دقیقه) دغدغه های نیکو کاران را برطرف ساخته است.

شفافیت مالی

100 ٪ وجوه پرداختی به حساب دانش آموز واریز و حامی رسید بانکی را دریافت می نمایند.

کارآفرینی اجتماعی

مبلغ حمایت از دانش آموز به صورت پویا، بر اساس امتیازی که بنا به مقطع، معدل و دستاورد های خود کسب میکند محاسبه و پرداخت می گردد.

کاهش چشمگیر هزینه های سربار

موسسه دارالاکرام، با به کارگیری سامانه "به مهربانی" به جای نیروی انسانی، فعال کردن نیرو های داوطلب به جای نیرو های موظف و... هزینه های جاری خود را به حداقل رسانده است.

توسعه فعالیت در مناطق دور افتاده

استفاده از سامانه "به مهربانی" بستر مناسب برای شناسایی، جذب و ورود دانش آموز به چرخه بورسیه را در تمامی مناطق دور افتاده کشور فراهم نموده است.